Реализирани проекти

В стремежа си за създаване на уютна среда и съвременна материална база ежегодно детската градина участва в разработването на различни проекти.
ДГ „ Еделвайс“ успешно е реализирало два проекта на МОСВ и ПУДООС,  в рамките на Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА “ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

През 2009 година е изпълнен проект на тема: „ Красив и чист двор – щастливи деца“ , осъществен от филиала, намиращ се на ул. „ Спартак“ 21. През 2015 година е изпълнен проект на тема: „ Обичам природата и аз участвам“ в централна база на ул. „ Бенковски“ 10 – Кюстендил.