Приятелство в групата

Учителите в група „ Врабче“ се стремим  да дадем възможност на детето да проявява свободна воля и сътрудничество, да възникват и се изграждат приятелства измежду всички в групата и градината.
Нали приятелството е един от най-великите дарове на живота. Истинските приятелства понякога водят началото си от детската градина или от училище.

За приятелството трябва да се борим всеки ден,
То е свято като хляба, от съдбата подарен

Приятелство обичано, приятелство,
на тебе всичко се дължи
Затуй те пазим вечно от предателство
и от обиди и лъжи

За всичко това свидетелства ежедневието на децата от групата.