"Прочети ме пак"

Някога отдавна,
в стари времена,
живеело момиче
с червена шапчица…

Веднъж съвсем самó
през гъстата гора
тръгнало да носи
на баба си храна.

Кошница голяма
напълнило добре –
питка топла, вино,
свежи плодове.“


Днес - 14 януари 2021 година децата от група "Катеричка" в регламентирана ситуация по БЕЛ си припомниха любимата приказка "Червената шапчица".

Чрез различни дидактични игри и упражнения те подредиха последователност в сюжета и откриха поуката в приказката.

След това в импровизирана драматизация, чрез вербални и невербални средства, малките артисти пресъздадоха приказката за радост на своите другарчета.

dramatizacia-
dramatizacia-
dramatizacia-
dramatizacia-
dramatizacia-
dramatizacia-
dramatizacia-
dramatizacia-
dramatizacia-
dramatizacia-
dramatizacia-
dramatizacia-
dramatizacia-
dramatizacia-
dramatizacia-
dramatizacia-