Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Успешно изпълнен проект

През учебната 2022-2023 г. ДГ „Еделвайс“ участва в НП „Хубаво е в детската градина“.
Основните цели на НП ,,Хубаво е в детската градина” в ДГ „Еделвайс“ бяха:

1. Въвеждане на децата в света на природата чрез ,,вълшебството“ на приказката и средствата на кукления театър;
2. Изграждане на положително емоционално - оценъчно отношение към природния свят и възпитаване модели на екологосъобразно поведение;
3. Проявяване на двигателна активност и емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.
Представяме Ви презентация за успешно изпълнените дейности по проекта

  • Created on .