Още един ден на отворени врати в група ,, Катеричка "

Зимата ухае на снежинки
и златисти бабини милинки,
рано сутрин - на игра голяма,
вечер пък - на приказки до мама.

 

На шейна със пеещи звънчета,
на бъбриви весели джуджета...
Ала ароматът й най-ярък
е на чакане коледен подарък!


На 29.11.2019г в група ,, Катеричка " се проведе открита педагогическа ситуация по изобразително изкуство на тема ,, Зима". Чрез много артистичност, игри и богат илюстративен материал децата си припомниха прелестите на зимния сезон. След това чрез нетипични материали за апликация пресъздадоха тази красота в прекрасни зимни пейзажи.
Гости на провелата се открита практика бяха директорът на детското заведение, зам-директорът и много родители. Всички те с удоволствие се включиха в творческата дейност на децата.

zima-
zima-
zima-
zima-
zima-
zima-
zima-
zima-
zima-
zima-
zima-