Седмични менюта януари 2022 г.

Седмично меню детска градина 31-01-04-02-2022 г.

dg-31-01-04-02-2022.pdf

Седмично меню яслени групи 31-01-04-02-2022 г.

yg-31-01-04-02-2022.pdf

Седмично меню детска градина 24_28-01-2022 г.

dg-24-28-01-2022-v1.pdf

Седмично меню яслени групи 24_28-01-2022 г.

yg-24-28-01-2022-v1.pdf

Седмично меню детска градина 17_21-01-2022 г.

dg-17-21-01-2022.pdf

Седмично меню яслени групи 17_21-01-2022 г.

yg-17-21-01-2022.pdf

Седмично меню детска градина 10_14-01-2022 г.

dg-10-14-01-2022.jpg

Седмично меню яслени групи 10_14-01-2022 г.

yg-10-14-01-2022.jpg

Седмично меню детска градина 04_07-01-2022 г.

dg-04-07-01-2022.pdf

Седмично меню яслени групи 04_07-01-2022 г.

yg-04-07-01-2022.pdf