Покана за заседание на ОС - 04.02.2021

Информираме Ви, че на 04.02.2021 г. от 17 часа ще се проведе заседание на ОС. Ще се обсъждат въпроси, свързани с мерки за подобряване качеството на образование в ДГ, както и обсъждане на програми за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи.

Предлагаме Ви да се запознаете с Поканата за заседанието на ОС.

ПРОТОКОЛ № 1 от заседание на ОС

Предлагаме Ви да се запознаете с Протокола от проведено заседание на обществения съвет към детска градина „Еделвайс“ на 28 септември 2020 година.

Покана за заседание на обществения съвет - 28.09.2020 г.

Информираме Ви, че на 28.09.2020 г. ще се проведе заседание на ОС. Предлагаме Ви да се запознаете с Поканата за заседанието на ОС.

 

 

ПОКАНА за заседание на обществения съвет на детската градина

Заседанието на обществения съвет ще се проведе на 12.03.2020 г. от 17.30  в Детска градина „Еделвайс“, гр. Кюстендил, ул. ,,Г.Бенковски” № 10

Вижте поканата.