Протокол от проведено събрание за излъчване на представители на родителите в обществения съвет към детска градина „Еделвайс “ - 05.12.2019 г.

Покана до родителите

ПОКАНА
до родителите на децата от всички групи
на детска градина „Еделвайс“

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Детска градина „Еделвайс “ Ви кани на събрание на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към детската градина.
Събранието ще се проведе на 05.12.2019 г. , от 17.30 часа, в сградата на ул.,,Г.Бенковски”10 при следния дневен ред:

1. Избор на 5 представители на родителите за членове на обществения съвет към детска градина „Еделвайс“.
2. Избор на 5 резервни членове на обществения съвет към детска градина „Еделвайс “.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Общественият съвет е орган, който се създава към всяка детска градина и училище за:
 подпомагане развитието на детската градина ;
 граждански контрол на управлението на детската градина.

Подробна информация за статута и правомощията на обществения съвет е публикувана на интернет страницата на детската градина (www. dg-edelvais.com) и на информационното табло на главния вход на детската градина.

Родителите, които желаят, могат да получат допълнителна информация от директора и зам.директора във всеки работен ден от 8.00 до 16.00часа.

 
ДИРЕКТОР НА
ДЕТСКА ГРАДИНА „ЕДЕЛВАЙС “,
МАРИАНА АТАНАСОВА…….: