Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Национална програма,, Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Успешно въвеждане на ИКТ в предучилищното образование

За поредна година Детска градина "Еделвайс" беше класирана по НП "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" 2022г.
Дейността включва предоставяне на интерактивна дъска и късофокусен проектор с компютърен модул за въвеждане на ИКТ в предучилищното образование в базата на детската градина, намираща се на ул. "Спартак" 21.

Съвременната техника беше монтирана в началото на учебната 2022/2023 година в група“ Звънче“ .  Учители и деца работят ежедневно на нея, като провеждат съвременен образователен процес ( учителите и от другите групи имат достъп до интерактивната дъска).

Предоставяме Ви възможност да се запознаете с моменти от провеждания образователен процес в нашата детска градина.

 

interakt-
interakt-
interakt-
interakt-
interakt-
interakt-
interakt-
interakt-
interakt-
interakt-
interakt-
interakt-
interakt-
interakt-
interakt-

  • Created on .

Спечелен проект за учебната 2022/2023 година

Детска градина "Еделвайс" беше класирана по НП "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" 2022г.

Дейността включва предоставяне на интерактивна дъска и късофокусен проектор с компютърен модул за въвеждане на ИКТ в предучилищното образование в базата на детската градина, намираща се на ул. "Спартак" 21.

Краен срок за изпълнение на проекта е 31 декември 2022 година.

  • Created on .

Национална програма ,, Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2018/2019 г.

През учебната 2018/2019 година работата по Национална програма,, Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ в ДГ "Еделвайс" продължи.

С цел подобряване качеството и възможностите за електронно обучение в детската градина и достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, през 2019 г. в ДГ „Еделвайс” бяха закупени комплект интерактивна дъска и късофокусен проектор с компютърен модул.

Учителите от всяка група на детската градина има достъп до съвременна дигитална техника. Това създава възможност за провеждане на съвременен образователен процес.

 

  • Created on .

"Национална програма,, Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2017/2018 г.

Достъпът до информационните и комуникационните технологии (ИКТ) за съвременните деца е неразделна и все по-важна част от достъпа до образование.
Детската градина „Еделвайс“ кандидатства и бе класирана по Дейност 6.2 на Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ - закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен хардуер за институциите от системата на предучилищното образование.
Дейността включва предоставяне на преносими компютри и комплекти за интерактивно обучение (интерактивна дъска и късофокусен проектор с компютърен модул) на детски градини за въвеждане на ИКТ в предучилищното образование.
През месец декември 2017 година ДГ „Еделвайс” закупи два преносими компютъра, два екрана и два мултимедийни проектора, чрез които децата се обучават по интересен и забавен начин.

ikt-
ikt-
ikt-
ikt-
ikt-
ikt-
ikt-

  • Created on .