Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Новини

Празници и традиции

Календарните празниците и спазването на традициите обогатяват знанията и представите на децата. показват взаимовръзките в природата и обществото.

 
 
 

Обучение и ценности

Съвременното обучение в детската градина дава възможност на всяко дете да реализира своя потенциал, възрастовата и индивидуална даденост.

 
 

Заедно ни е добре

В дружелюбна и спокойна атмосфера децата се чувстват уверени. Те бързо се научават да бъдат заедно и лесно да намират решения в игри и забави.

 
 

Творчество и изяви

В детска градина "Еделвайс" децата идват с желание, намират приятели, среда за общуване, творчество и изява.Тук избират бъдещите си професии.

 

Мога да бъда добър

Във всички групи са създадени кътове "Мога да бъда добър" и правила за поведение с цел формиране у децата на нагласи, социални умения и насочване вниманието им към положителни модели на поведение.

 vejlivko 2

Безопасност на движението по пътищата (БДП)

Децата учат правилата за движение по пътищата като пешеходци, велосипедисти или пътници, както и правилата за сигурността при престой на автобусна спирка, за безопасните места за игра и др. Планове, анализи и материали за БДП.

 BDP 314

Хранене - седмични менюта

Храната се предлага по предварително изготвени седмични менюта. Те са изготвени с участието на технолог по хранене. Детска млечна кухня приготвя и предоставя разнообразна храна за децата от десет  месеца до тригодишна възраст. Храната отговаря по качествен състав и технологична обработка на възрастовите особености на детския организъм.

plodove 307x253